Arleta Biedunkiewicz

PROŚBA LOGOPEDY DO RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ


Arleta Biedunkiewicz

ZALECENIA LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW DZIECI JĄKAJĄCYCH SIĘ

 

Anna Małachowska, Jolanta Kantypowicz, Magdalena Reszke

BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK


Lidia Kupska-Seroczyńska, Danuta Matuszczak, Danuta Meyer-Seroczyńska

PROGRAM OBCHODÓW 49 ROCZNICY POWSTANIA SZKOŁY

 

Dorota Kalinowska, Wioleta Runtz

Projekt edukacyjny "Bezpieczeństwo w sieci"

 

Jolanta Kantypowicz

Program gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej przeznaczony dla dzieci pierwszego etapu edukacji szkolnej.

 

Jolanta Kantypowicz, Wioletta Kubiak, Danuta Meyer – Seroczyńska

Projekt edukacyjny „Pies też potrzebuje miłości”

 

Jolanta Kantypowicz i Beata Miłosz

Edukacja teatralna jest integralną częścią wychowania dzieci we współczesnym świecie. Umiejętne kreowanie naturalnej aktywności uczniów w wieku szkolnym w stronę kształcenia teatralnego, może dać wspaniałe efekty wychowawcze. Wychowanie przez teatr integruje zespół klasowy. Zaspokaja potrzebę wspólnego działania. Ponadto pozwala uczniom zaznać radości płynącej z rozwoju własnych umiejętności recytatorskich i aktorskich.

Projekt edukacyjny „Teatralne rozmaitości”

 

Jolanta Kantypowicz i Anna Małachowska

Rodzina i szkoła są środowiskami, które mają niewątpliwie największy wpływ na rozwój dzieci, powinny, więc współdziałać ze sobą, aby dostarczyć im możliwie najwięcej doświadczeń niezbędnych do pełnego rozwoju. Efektywna współpraca między rodzicami i nauczycielami przynosi korzyści zarówno nauczycielom jak i rodzicom, lecz przede wszystkim samym dzieciom.

Szkolenie Rady Pedagogicznej – „Rodzice w szkole – realizacja prawa oświatowego w praktyce szkolnej”

 

Wioleta Runtz


Wskaźnik statusu ekonomiczno - społecznego oddziału przedszkolnego 2005/06 Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie

 

Jolanta Kantypowicz i Dorota Kalinowska

Mając na uwadze zagrożenia, jakie niesie ze sobą korzystanie przez dzieci z sieci Globalnej, postanowiłyśmy podjąć działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa naszych uczniów w Internecie oraz uświadamiających rodzicom niebezpieczeństwa czyhające na dzieci w wirtualnym świecie. Ponadto inspiracją do napisania tego projektu była też działalność Fundacji Dzieci Niczyje i ogłoszony przez nią II etap kampanii społecznej Dziecko w Sieci pod hasłem Na niebezpieczne pytania udzielaj bezpiecznych odpowiedzi.

Projekt edukacyjny Dziecko w Sieci

 

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY W ZAKRESIE STANDARDU V

OPIEKA I PROFILAKTYKA WSPOMAGA UCZNIA W JEGO ROZWOJU

Szkoła wypracowała narzędzia do rozpoznawania zagrożeń.
Szkoła wprowadza i realizuje autorskie programy i projekty edukacyjne, podczas których uczniowie nabywają umiejętności dbania o własne zdrowie i życie.

Opracowanie procedur działań w sytuacjach kryzysowych na terenie szkoły -monitoring bezpieczeństwa w szkole.
Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego uczniom środowiska szkolnego poprzez skuteczne reagowanie na wszelkie przejawy zachowań ryzykownych.
Systematyczne doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli.
Prawidłowo sprawowana opieka nad uczniem poprzez szkolne uregulowania prawne.
Uzyskanie Certyfikatu i tytułu SZKOŁA Z KLASĄ za realizację punktu NASZ SZKOLNY KODEKS należącego do zadania F SZKOŁA POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE TWORZY DOBRY KLIMAT
Brak wypadków uczniów.
Szkoła zapewnia opiekę i organizuje czas wolny uczniów poprzez: świetlicę szkolną, świetlicę profilaktyczno – wychowawczą, różnorodność kół zainteresowań.
Monitoring dowozów uczniów.
Szkoła organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ
Szkoła realizuje z powodzeniem szkolny program profilaktyki.

 

Jolanta Kantypowicz

Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli klasa II

 

Jolanta Kantypowicz

Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli klasa III

 

Jolanta Kantypowicz

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców klasa III Taniec jesiennych lisci

 

Nasza współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie

posiada 15-letnią tradycję. Chcielibyście dowiedzieć się więcej otwórzcie plik.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny w klasie III

Celem mojego programu jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, umiało współpracować z innymi, aby jego zachowanie sprzyjało zdrowiu i bezpieczeństwu oraz żeby wiedział jak zachować się w sytuacjach zagrażających jego życiu.

Opracowała:Barbara Bagińska

 

CUDOWNA I ZABAWNA KRAINA JULIANA TUWIMA"

REGULAMIN KONKURSU - Barbara Bagińska

 

PROGRAM KOŁA MATEMATYCZNEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Program opracowały: mgr Joanna Okroj
nauczycielka matematyki SSP w Gościcinie
mgr Halina Marcińska nauczycielka matematyki SP w Niepoczołowicach

 

Na pewno przyda Wam się arkusz 6-latka,

którego możesz być właścicielem już teraz !!!
arkusz 6-latka

 

Scenariusz zajęć

Nauczanie zintegrowane na podstawie programu prof. Hanisz Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, w oparciu o Integralny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klas 3
scenariusz zajęć w klasie 3

 

Scenariusz zajęć ścieżki ekologicznej dla klasy IV szkoły podstawowej do realizacji w klasie.

Scenariusz zajęć ścieżki ekologicznej - U. Drzewowska, E. KrampaOCHRONA PRZYRODY W POLSCE. ROŚLINY CHRONIONE - ZWIASTUNY WIOSNY.

 

Teresa Papis

Pobierz plikHistoria szkoły SSP Gościcin

 

Teresa Papis

Pobierz plikAugust Guenther

 

Elżbieta Krampa

Pobierz plikOchrona środowiska w Samorządowej Szkole Podstawowej w Gościcinie

 

Barbara Bagińska

Szkolenie zespołu samokształceniowego klas o-III w SSP w Gościcinie
Pobierz plikĆwiczenia słownikowo- frazeologiczne jako przygotowanie do redagowania dłuższych form wypowiedzi.

 

Joanna Okroj

Pobierz plikKlasa integracyjna

 

Joanna Okroj i Violetta Wiśniewska

Projekt edukacyjny uroczystości szkolnej dla klas VI
Pobierz plikPASZPORT DO GIMNAZJUM „WESOŁY ŚWIAT NAUKI”

 

Danuta Wesoły

Pobierz plikPROGRAM ARTYSTYCZNY PT.: ŚWIAT W ZIELENI DLA KLAS O