Osoby, które złożyły deklarację zgłaszającą dziecko do korzystania z obiadów przez cały miesiąc i nie posiadają odliczeń za miesiąc wrzesień wpłacają w terminie do 30/09/2020 kwotę 84 zł (za 21 dni szkolnych miesiąca października) na rachunek bankowy szkoły podany w Regulaminie korzystania z obiadów. Pozostałe osoby, które zgłaszały nieobecności proszone są o kontakt telefoniczny w dniach 28-30/09/2020 przed dokonaniem zapłaty. Przypominamy, iż brak wpłaty do 30/09/2020 za miesiąc październik oznacza skreślenie dziecka z listy obiadowej.


Obiady wydawane będą od 07 września 2020r., po uprzednim złożeniu deklaracji u intendenta.

W związku z zaistniałą sytuacją od nowego roku szkolnego 2020/2021 płatność za obiady możliwa będzie tylko przelewem na rachunek szkoły.

Szczegóły w Regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej, dostępnym na stronie szkoły.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej i Deklaracja korzystania z obiadów