17.09.2018 r. – Zebrania z Rodzicami klas I – VIII
12.11.2018 r. – Konsultacje dla Rodziców klas I – VIII
28.01.2019 r. – Zebrania z Rodzicami klas I – VIII
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VIII godz. 18.00
01.04.2019 r. – Konsultacje dla Rodziców klas I – VIII
30.05.2019 r. - Zebrania z Rodzicami klas I – VIII
klasy I-III godz. 16.00
klasy IV-VIII godz. 17.00
Terminy zebrań w oddziałach przedszkolnych zgodnie z potrzebami ustalają Wychowawcy.