Klasowe zebrania z Rodzicami: 18.09.2023 (poniedziałek)
klasy 1-3 godz. 16.00
klasy 4-8 godz. 17.00
Szkolenie dla Rodziców uczniów klas VIII na temat egzaminu ósmoklasisty godz. 16.30
Zebranie Klasowych Rad Rodziców godz. 18.00

Zebrania z Rodzicami podsumowujące osiągnięcia w I półroczu - 25.01.2024 (czwartek)
Klasy 1-3 godz. 17.00
Klasy 4-8 godz. 16.00

Zebrania z Rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych (przekazanie Kart informacyjnych o gotowości dzieci do podjęcia nauki w klasie I) do 30.04.2024 wg harmonogramu

Zebrania z Rodzicami (przekazanie informacji o przewidywanych ocenach) - 3.06.2024 (poniedziałek)
- klasy 1-3 godz. 16.00
- klasy 4-8 godz. 17.00