Dyrektorem naszej szkoły jest

mgr ARKADIUSZ MALINOWSKI


 

W zarządzaniu szkołą pomagają:

Wicedyrektor klas 4-6

mgr SYLWIA DROGOSZ

Wicedyrektor klas 0-3

mgr JOLANTA BARTCZAK