22 lutego w sali nr 20 o godzinie 10.35 odbyła się lekcja otwarta dla rodziców z języka polskiego. Przeprowadziła ją Pani Anna Miotk, a udział wzięli uczniowie klasy 4e.
Tematem lekcji było podsumowanie cyklu spotkań dotyczących lektury „Akademia Pana Kleksa” Jana Brzechwy.
Kiedy uczniowie weszli do klasy czekało na nich tajemnicze pudełko. Wszyscy zastanawiali się, co w nim jest i o czym będzie ta lekcja. We wspomnianym pudełku, znajdowały się kartki z wersami piosenki z filmu „Akademia Pana Kleksa.” Zadaniem uczniów było znaleźć w sali wskazówki, które pozwolą im z wersów prawidłowo ułożyć treść tekstu „Witajcie w naszej bajce”. Większość czwartoklasistów poradziła sobie z tym zdaniem bez problemu, pozostałym pomogła muzyczna podpowiedź. I wreszcie zadanie zostało wykonane prawidłowo. W nagrodę uczniowie mogli zaśpiewać tę piosenkę.
Następnie, nauczycielka zapisała temat lekcji i poinformowała uczniów, jakie są główne cele przyświecają tym zajęciom.
Kolejne zadanie uczniowie wykonywali w parach. Tym razem , ich zadaniem było porównać naszą szkołę z budynkiem akademii, do której uczęszczali chłopcy, których imię rozpoczynało się na literę „A”. Pod wzgląd wzięto takie aspekty jak : topografia, wygląd i wyposażenie budynku, przedmioty lekcyjne, metody i formy pracy stosowane w pracy z uczniami, sposoby oceniania uczniów oraz zajęcia dodatkowe realizowane w szkole. Mimo bardzo różniących się, indywidualnych, pełnych inwencji opisów szkół, uczniowie pracując w grupach wyjątkowo sprawnie i zgodnie zaplanowali swoje działania i przedstawili wyniki swoich prac. Wszystkie pary świetnie poradziły sobie z tym zadaniem, za co otrzymały kolorowe piegi.
Na jednej ze ścian w sali …od początku zajęć wisiały różne fotografie, które rozbudzały wyobraźnię uczniów, potęgowały zainteresowanie lekcją i wywoływały dużo pozytywnych emocji… wreszcie przyszedł czas, by je wykorzystać. Uczniowie indywidualnie wybrali fotografie, które kojarzyły im się z treścią lektury, a następnie każdy z nich prezentował wybrane przez siebie zdjęcie oraz objaśniał, z jakim fragmentem lektury kojarzy tę fotografię. I przy tym zadaniu nie było nikogo, kto zasłużyłby na żółty krawat w zielone groszki…za to kolejne piegi ozdobiły rozpromienione twarze uczniów klasy czwartej.
Wreszcie nadszedł czas na wykorzystanie globusa. Najpierw przypomnieliśmy sobie zasady gry globusem, które tak świetnie znają i stosują podczas lekcji geografii odbywającej się na świeżym powietrzu uczniowie „niezwykłej szkoły” przy ulicy Czekoladowej, a następnie postanowiliśmy je delikatnie zmodyfikować. Do tego zadania niezbędny okazał się być komputer, projektor i tablica multimedialna. Po wskazaniu na globusie odpowiedniej cyfry i wylosowaniu pytania, uczniowie szczegółowo odpowiedzieli na wyświetlane pytania dotyczące treści omawianej lektury.
Dzięki tej lekcji uczniowie przypomnieli sobie, że do udanej zabawy przede wszystkim potrzebna jest zgoda, dobre chęci i fantazja, a przy okazji utrwalili sobie treści dotyczące lektury „Akademia Pana Kleksa”. Mieli również okazję rozwinąć swoją kreatywność i doskonalić pracę w grupie.
Suma summarum…wprawne oko i ucho, dobra pamięć i giętki język pozwoliły każdemu uczestnikowi zajęć zdobyć komplet piegów i zdobyć bardzo dobrą ocenę za pracę na lekcji. Wspólna praca dzieci i prowadzącej w pełnej zaangażowania atmosferze, była źródłem satysfakcji i radości wszystkich uczestników zajęć.