W piątkowe przedpołudnie 23 lutego w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla klas IV-VII.
Konkursowi przyświecały między innymi następujące cele:
• Kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji.
• Stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania poezji dziecięcej.
• Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.
Zadaniem każdego uczestnika było zaprezentowanie dwóch wybranych utworów poetyckich bądź jednego poetyckiego i jednego prozatorskiego, których łączny czas prezentacji nie mógł przekroczyć 6 minut.
Jury, w składzie Pani Alicja Bergmann i Pani Anna Miotk recytację uczestników konkursu oceniało według następujących kryteriów:
• interpretacja i estetyka mówienia;
• dykcja;
• dobór repertuaru (do wieku i osobowości dziecka);
• ogólny wyraz artystyczny.
Po zakończeniu recytacji wierszy przez wszystkich uczestników konkursu, Jury udało się na naradę. Po burzliwej naradzie, przedstawiono zgromadzonym następujące wyniki:
w kategorii klas IV –VI:
I miejsce przyznano Aleksandrze Schulz z klasy Va,
II miejsce zdobyła Antonina Olas z klasy IVc,
III miejsce zajęła Karolina Meyer z klasy IVb,
III miejsce zdobył Cezary Wesołowski – uczeń klasy IVc.

w kategorii klas VII:
I miejsce zdobyła Zuzanna Wit z klasy VII e.
Spośród pozostałych dwudziestu pięciu recytatorów wyróżniono również recytacje dwóch czwartoklasistek: Antoniny Orłowskiej i Julii Drewa.
Serdecznie gratulujemy talentu naszym młodym recytatorom.
AM