26 lutego 2018 r. klasa I c wraz z wychowawcą Beatą Miłosz wzięła udział w zajęciach integracyjnych z dziećmi z klas III z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wejherowie. Głównym celem zajęć było stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków oraz dobrego klimatu do wzajemnej nauki i zabawy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z ich zdrowymi i sprawnymi rówieśnikami. Uczenie się wzajemnej tolerancji, wrażliwości, otwartości poszanowania praw innych, integrowanie dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, a przez to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych było ważnym elementem wspólnej zabawy.