Dnia 3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych. Obchody tego dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia. Z tej okazji nauczyciele klasy integracyjnej III h zorganizowali konkurs plastyczny pt. „Inny nie znaczy gorszy”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a prace były po prostu wspaniałe, a co najważniejsze, niosły za sobą ważny przekaz. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, gdyż niewątpliwie na to zasłużyli. Poprzez takie działania pragniemy zachęcić uczniów do respektowania odmienności. Dzieci uczą się empatii, tolerancji wobec niepełnosprawności, doświadczają i przyzwyczajają się , że obok siebie mogą istnieć różni ludzie. Liczymy, że prace dzieci, które widnieją na szkolnym holu, wzbudzą w nas wszystkich trochę refleksji, dadzą impuls do zastanowienia się nad własną postawą wobec innych ludzi.
Nauczyciele klasy III h