W piątek 10 listopada w nasza szkoła uczciła Święto Niepodległości.
Uczniowie z klas VIIB i VIIE przygotowali inscenizację składającą się z wierszy i pieśni patriotycznych. Oprawę muzyczną i pieśni legionowe przygotowała pani Wioleta Runtz z klasą IVE. Piękną pieśń „Rozkwitały pąki białych róż” zaśpiewali uczniowie: Martyna Hreczuk z klasy 6C, Zuzanna Małoszycka z klasy 6E oraz uczniowie z klasy 5A: Aleksandra Schulz i Przemysław Zaczek. Dekorację patriotyczną wykonała pani Danuta Matuszczak.
Teresa Papis