Dnia 7 listopada 2017 roku w murach naszej szkoły odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego " Maria Skłodowska - Curie - niezwykła kobieta", którego realizacja rozpoczęła się już 30 września. Organizatorem tego przedsięwzięcia była nauczycielka chemii - p. Elżbieta Liedigk.
W projekcie wzięło udział sześć drużyn z następujących klas: Va, VId, VIIa, VIIb, VIIc i VIIe. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością, kreatywnością, talentem plastycznym oraz wiedzą na temat życia i osiągnięć naukowych wybitnej Polki. Z dużym zaangażowaniem realizowali wszystkie zadania projektu- od albumu o życiu i dokonaniach Marii, poprzez portret słynnej noblistki, prezentację multimedialną o promieniotwórczości aż do testu wiedzy o jej życiu.
Po podliczeniu punktacji za zrealizowane zadania I miejsce zdobyła klasa VIIe, II miejsce- Va, III miejsce- VIIc i wyróżnienie klasa VIIa. Wyróżnionym klasom dyrektor szkoły wraz z p. Elżbietą Liedigk wręczył dyplomy z nagrodami.
Sponsorem słodkich upominków był Pawilon Handlowy "ADAM" z Bolszewa.
Na zakończenie spotkania został przeprowadzony quiz, który również został nagrodzony słodkościami. Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w zabawę, chętnie odpowiadali na pytania, wykazując się dużą wiedzą na temat słynnej rodaczki. Losowali także kartki z ciekawostkami z życia Skłodowskiej.

Elżbieta Liedigk