Dzieci z oddziału przedszkolnego 0b uczęszczające na zajęcia logopedyczne wzięły dział w Ogólnopolskim Konkursie, którego organizatorem było Krajowe BiuroeTwinning we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej “WOM” w Rybniku. Zadanie polegało na zgłoszeniu aktywności projektowej inspirowanej światem nauki lub postaciami naukowców. Dzieci z naszej Placówki znalazły się w gronie laureatów. Otrzymaliśmy dyplom oraz drobne upominki, które wykorzystamy w kolejnych projektach.