27.05 odwiedzili nas ratownicy Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego wypoczynku na obszarach wodnych. Dowiedzieli się, jak należy prawidłowo zachować się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownicy zapoznali również uczniów z podstawowym sprzętem ratowniczym, omawiając sposoby wykorzystania go podczas akcji ratunkowych.