W ramach realizacji tego zadania w sali zwanej „Wesołą szkołą" zostały zorganizowane zajęcia lekcyjne dla klas młodszych i dwie długie przerwy dla klas starszych. Podczas spotkania dzieci wysłuchały czytanego opowiadania z morałem, odbyła się pogadanka na temat roli książki w życiu człowieka, Dzieci rozwiązywały krzyżówki , rebusy, wykonywały plakat promujący czytelnictwo. Poznawały zgromadzoną literaturą dziecięcą i młodzieżową. Spotkanie odbyło się w miłej, przyjaznej atmosferze.