oddziały przedszkolne – 24.06.2022 r.

  • 0 a, 0c - godz. 8.00

  • 0 b, 0d – godz. 9.00

  • klasy I – III – 24.06.2022 r.
  • kl. Ib, Id, IIa, IIb, IIe, IIIa, IIIb – godz. 8.00

  • kl. Ia, Ic, IIc, IId, IIIc, IIId – godz. 9.00

  • klasy IV - VII – 24.06.2022 r. godz. 10.30
    klasy VIII – 24.06.2022 r. godz. 9.00