Dzieci z oddziału przedszkolnego 0b, od lutego do kwietnia, brały udział w projekcie europejskim –„Learn English with Fun” / „Ucz się angielskiego w zabawie”. Zadania projektowe koncentrowały się przede wszystkim na tematach związanych z najbliższym otoczeniem dziecka (dom, miejsca, pojazdy) oraz nauką kierunków. Poprzez uczestnictwo w projekcie i aktywne wykonywanie zadań dzieci rozwijały swoje kompetencje, m.in. językowe, społeczne, kulturowe i informatyczne. Dzieci uczyły się nowych słów w zabawie, ponieważ w wieku przedszkolnym zabawa jest podstawową aktywnością dziecka, podstawą do rozwoju słownictwa oraz rozwoju intelektualnego.
Współpraca międzyszkolna została uwidoczniona w postaci wspólnego mini-quizu i wspólnych historyjek obrazkowych. Nasze działania zostały docenione przez Krajowe Biuro eTwinning w Polsce, które działa na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości eTwinning.
Opracowały: A. Dominik- Reszke, A.Formela