za projekt europejski dla dzieci z oddziału przedszkolnego 0a Coding with fairy tales/Kodowanie z bajkami.
W trakcie siedmiomiesięcznego projektu dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne z oddziału przedszkolnego 0a wykonywali wiele dodatkowych aktywności : słuchały i opowiadały bajki, kodowały, tworzyły ilustracje i rekwizyty do bajek.
Dzieci poznały bajki: Czerwony Kapturek, Lew i Mysz, Kot w Butach, Pinokio, Kopciuszek. Projekt miał na celu przygotować dzieci na potrzeby zmieniającego się świata.
Nasz projekt zakładał rozwijanie uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, kształtowanie kreatywności i umiejętności pracy w małym zespole, stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat.
Miło mi poinformować, że zaangażowanie dzieci i nauczyciela zostało docenione przez Krajowe Biuro eTwinning w Polsce, które działa na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości eTwinning. Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, za realizację ciekawych projektów spełniających szereg kryteriów, takich jak: innowacja pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii.
Pragnę serdecznie podziękować wychowawcy grupy 0a oraz dzieciom za ogromne zaangażowanie, bez którego realizacja i ukończenie projektu nie byłoby możliwe.