Od października do maja grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Gramy zmysłami” pod honorowym patronatem Rzecznika praw Dziecka oraz Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
Celem projektu było tworzenie odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. Co miesiąc należało wykonać zadanie związane z jednym ze zmysłów. W październiku stworzyliśmy ścieżkę sensoryczną z darów jesieni, po której chętni mogli przejść boso. W listopadzie, który poświęcony był słuchowi, wykonaliśmy grzechotki. W grudniu trenowaliśmy nasz wzrok, w styczniu dotyk, a w lutym węch. W marcu sprawdzaliśmy nasz zmysł smaku. W kwietniu wybraliśmy się na sensoryczny spacer, podczas którego wypatrywaliśmy oznak wiosny. Ostatnim zadaniem była sensoryczna plastyka. W tajemniczym pudełku ukryte były różne przedmioty, które trzeba było rozpoznać jedynie dotykając ich. Proponowane tematy rozbudzały naszą kreatywność. Poszerzały i wzbogacały naszą wiedzę o świecie. Uczestnictwo w projekcie sprawiło wszystkim dużo frajdy.
Anna Jeziorna
Certyfikat