23 maja w sali gimanstycznej odbyły się zajęcia w ramach kampanii "Bezpieczny przejazd" prowadzone przez przedstawicieli Straży Ochrony Kolei oraz Polskich Kolei Państwowych. Warsztaty te miały na celu uświadomienie uczniom jak wielkie znaczenie ma zachowanie ostrożności podczas pokonywania przejazdów kolejowo-drogowych. Dzieciom przypomniano zasady bezpiecznego zachowania w pobliżu torowisk i na peronie. Największe wrażenie wywarł na dzieciach pies Aran wraz ze swoim przewodnikiem. Dzieci chętnie słuchały ciekawostek z pracy psa w Straży Ochrony Kolei, podziwiały wykonywane przez psa polecenia i sztuczki.
Na koniec spotkania każda klasa mogła wykonać pamiątkowe zdjęcie z Aranem.