12 maja nasza szkoła była organizatorem Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas III Szkół Podstawowych Gminy Wejherowo. Przystąpiło do niego dwanaścioro uczniów ze szkół z: Bolszewa, Góry, Orla, Nowego Dworu Wejherowskiego, Gowina oraz Gościcina.
Celem konkursu było rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, a także budzenia nawyku dobrej i zdrowej rywalizacji.

Laureatami Gminnego Konkursu Matematycznego 2022 zostali:
I miejsce - Tomasz Rompca SP Gościcino
II miejsce - Szymon Dębkowski SP Orle
III miejsce - Mateusz Hallmann SP Bolszewo

Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Wejherowo.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć.

/