Z radością pragniemy ogłosić, że nasza szkoła, otrzymała Odznakę Szkoła eTwinning na lata 2021-2022. Jako jedyna z Gminy Wejherowo, znalazła się w gronie wyróżnionych 55 szkół w Polsce. Tytuł ten Narodowe Biuro eTwinning przyznaje placówkom, w których realizuje się projekty eTwinning, a zespół nauczycieli bierze aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:
Praktyka cyfrowa
Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa
Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczanie
Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.
Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także uznanie ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.
Opracowanie: zespół eTwinnerów