Pierwsze dni września to czas, w którym bardzo dużo mówimy o bezpieczeństwie w drodze do i ze szkoły. Dlatego w minionym tygodniu uczniowie klasy Ic uczestniczyli w cyklu zajęć związanych z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci zapoznawały się z elementarnymi zasadami ruchu drogowego. Na pobliskim skrzyżowaniu ubrane w kamizelki odblaskowe, uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię. W trakcie zajęć wykorzystano prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne, dzięki którym dzieci poznawały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy. Ponadto dzieci wykonywały wiele różnorodnych prac plastycznych związanych z ruchem drogowym. Największą radość sprawiło uczniom wykonanie makiety ulicy, do której tworzyli rekwizyty tj. znaki drogowe, sygnalizacje świetlne i pojazdy. W ten sposób dodatkowo utrwaliły zdobytą wiedzę. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem i pomysłowością w czasie zajęć.