Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022 można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka Z życia szkoły).
Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej prosimy składać w szkole w dniach 30.08 – 01.09 w godzinach 8.00 – 15.00.