Głównym założeniem projektu było bliższe poznanie postaci Juliana Tuwima, jako człowieka i mistrza słowa literatury dziecięcej, zachęcenie dzieci do czytania książek, zaznajomienie z wierszami Juliana Tuwima, wykorzystanie tekstu literackiego do nauki i zabawy, ćwiczenie pamięci, kształcenie zdrowej rywalizacji, doskonalenie umiejętności tworzenia grafiki komputerowej. W realizację projektu zaangażowali się uczniowie klasy I a i Id. Nauczyciele podczas zajęć realizowali zadania projektowe, a uczniowie brali udział w różnorodnych zadaniach. Wykonali też prace plastyczne do wybranych utworów Juliana Tuwima.

Reasumując, należałoby podkreślić, że warto czytać Tuwima, ponieważ wiele z jego utworów zawiera ukryte przesłanie, które kształtuje od najmłodszych lat spojrzenie na świat. Udział w projekcie sprawił, że postać Juliana Tuwima stała się nam bliższa.

Projekt stworzył szansę naszym uczniom na ujawnienie różnych uzdolnień i umiejętności oraz poznania wielkiego poety i jego twórczości.