Miło mi Państwa poinformować, że nasza Szkoła otrzymała w tym roku szkolnym pięć Krajowych Odznak Jakości eTwinning - Quality Label, w tym trzy za europejskie projekty „Let’s go to Fairyland” , „My Code My World”, „Imagine The Code” oraz za dwa projekty krajowe „Logojoga”, „Jajko z niespodzianką II”.
Projekt „Imagine The Code” miał na celu przygotowanie uczniów na potrzeby zmieniającego się świata. Podczas zadań projektowych uczniowie rozwijali umiejętność myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Ćwiczyli swoją wyobraźnię i kreatywność, doskonalili swoje umiejętności cyfrowe korzystając z wielu różnych aplikacji i programów. Udział w projekcie przyczynił się do wzbogacenia słownictwa dzieci, w tym nauki w języku angielskim. Dodatkowo celem projektu było:
- Wdrażanie do współdziałania w zespole;
- Budowanie wzajemnych relacji w klasie, współpraca międzyklasowa oraz międzyszkolna;
- Poznanie i wykorzystanie różnych narzędzi TIK.
Krajowa Odznaka Jakości jest wyróżnieniem dla nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do dalszej pracy, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską. Przeprowadzone projekty po spełnieniu wymogów formalnych, zostały ocenione pod kątem następujących kryteriów: innowacyjność pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, rezultaty i wpływ.
Dziękujemy wychowawcom klas pani Dorocie Cincio i pani Karolinie Krzyżostaniak oraz uczniom i ich Rodzicom za ogromne zaangażowanie , bez którego realizacja i ukończenie projektów nie byłoby możliwe.
Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji.
Opracowały:
I. Królak, A. Formela