Dnia 11-12 maja 2021 r. Wolontariuszki i Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w Gościcinie z opiekunem SKW Iwoną Czarnecką oraz rodzicami Alicją Holk- Łebińską i Patrycją Kruszyńską złożyły/li serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, szczęścia, spełnienia marzeń z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Pielęgniarza i Położnej: Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym: Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie, Pielęgniarkom szkolnym Szkoły Podstawowej w Gościcinie oraz Pielęgniarkom Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gościcinie.
Dziękujemy Pani Beacie Wieczorek -Wójcik - dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie i Pani dr. Janinie Witzling-prezesowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gościcinie za miłe spotkanie, Pani Agnieszce Tuligłowskiej za przekazanie kartek okolicznościowych i pięknie wykonanie zdjęć ze spotkania i ze szpitala.
Jeszcze raz za pracę w tak trudnych czasach - D Z I Ę K U J E M Y


1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21