W związku z powrotem dzieci klas I - III do szkół prosimy rodziców /opiekunów dzieci, które zadeklarowały korzystanie z obiadów o dokonanie wpłaty do piątku 15.01 w kwocie 40,00 złotych - za 10 dni żywieniowych w m-cu styczniu (posiłek będzie wydawany na podstawie potwierdzenia wpłaty, dlatego dzieci mają mieć mieć go sobie )
Informację o wysokości kwoty za m-c luty zamieścimy 25.01 na stronie szkoły.