Wznowienie zajęć w trybie stacjonarnym dla uczniów klas 1-3 od dnia 18 stycznia 2021 r. według obowiązującego z września planu lekcji.