W tym roku szkolnym 2020/2021 Kampanię „Biała Wstążka” zakończyliśmy 10 grudnia 2020 r. Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Ten dzień przypomina nam, że nikt nigdy nie może pozbawić nas godności, a każdy z nas powinien przestrzegać praw człowieka wobec innych. W terminie od 23.11 do 10 12.2020 r. zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne w klasach 6-8 przez panią Michalinę Wałek - psychologa nawiązujące do Kampanii Biała Wstążka i Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka mające na celu przeciwdziałanie przemocy, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym szukania pomocy.
Zostały przeprowadzone również spotkania online w klasach 6-8 przez Iwonę Czarnecką – pedagoga szkolnego mające na celu szerzenie świadomości o prawach człowieka. Uczniowie opowiedzieli za pomocą plakatu o prawach człowieka. Plakaty wykonali tez uczniowie klas młodszych 0-4.
W tym roku rozpoczęliśmy również kolejną, już IV edycję projektu Szkoła Wolna od Nienawiści we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie i Fundacją Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomiczne. Uczniowie i uczennice z klasy 6A wzięli udział w grudniowym spotkaniu, które dotyczyło praw człowieka, wartości i znaczenia tych praw dla każdego i każdej z nas. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów dowiedzieli się dzięki prowadzącej Hannie Rugała czym są prawa człowieka, poznali ich przykłady oraz sytuacje i warunki życia ludzi w innych częściach świata.


List - podziękowania