w tym roku przyjęła nieco inny kształt z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest prowadzona w ponad 60 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana.

Uczniowie szkoły przystąpili od 25.11.2020 r. do akcji zainicjowanej przez Szkolne Koło Wolontariatu do udziału w Kampanii „Biała Wstążka”. Akcja zakończyła się 10 grudnia 2020 r.

Uczniowie wykonali plakaty pod hasłem „Stop przemocy wobec kobiet”, które zostały przesłane przez uczniów drogą elektroniczną. Wystawa prac została zaprezentowana w szkole oraz na stronie internetowej Szkolnego Koła Wolontariatu.

Koordynatorzy:
Iwona Czarnecka- pedagog
Michalina Wałek- psycholog