W bieżącym roku szkolnym, w naszej szkole realizujemy cztery projekty eTwinning, w tym trzy międzynarodowe. Biorą w nich udział dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz chętni uczniowie z klas I- III. Projekty są o różnej tematyce. Uczniowie uczą się kodować i programować. Podpatrują rówieśników z innych krajów. Nowe umiejętności uczniowie nabywają w projektach : Imagine The Code i My code my world. Uczniowie z klasy Ic biorą udział w projekcie tematycznie związanym z bajkami- Let’s Go To Fairyland. Mają okazję poznawać bajki polskie i innych narodów, następnie przedstawiają je metodą dramy. Ponadto do każdej omawianej bajki dzieci wykonują ilustracje.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych biorą udział w projekcie krajowym eTwinning – Logobajki.
Dzięki uczestnictwu w projektach uczniowie doskonalą umiejętności kluczowe takie jak współpracę w obrębie grupy, komunikację w języku własnym i obcym, wykorzystanie narzędzi TIK do komunikacji i współpracy oraz bycie przedsiębiorczym i kreatywnym. W nasze działania bardzo aktywnie włączyli się rodzice naszych uczniów - bardzo im za to dziękujemy. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej nasze logo projektu Let’s Go To Fairyland wygrało.
Opracowały:
J. Krause
I. Królak
D. Wesoły
K.Pobłocka
A.Józefowicz
A.Smus
N. Olszewska-Kurpet
A.Formela
Obejrzyj materiał multimedialny
Zobacz naszą prezentację