Rodzice i dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska i spotykają się z wychowawcami na sali gimnastycznej z zachowaniem dystansu społecznego oraz środków ochrony osobistej (ochrona ust i nosa).
gr. 0a – 13.00 – 13.30 - wychowawca p. Danuta Wesoły
gr. 0b – 13.45 – 14.15 – wychowawca p. Beata Narloch
gr. 0c – 14.30 – 15.00 – wychowawca p. Kinga Pobłocka
gr. 0d – 15.15 – 15.45 – wychowawca p. Agata Józefowicz