Klasy I
Rodzice i uczniowie klas I wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska i spotykają się z wychowawcami na sali gimnastycznej z zachowaniem dystansu społecznego (2m) oraz środków ochrony osobistej (ochrona nosa i ust).
Po powitaniu dzieci i Rodziców przez wychowawcę, uczniowie przejdą z nauczycielem do klasy, po spotkaniu w klasie wychowawca odprowadza dzieci do Rodziców.

kl. I a – 8.15 - wychowawca p. Barbara Bagińska (sala nr 4)
kl. I b – 9.15 – wychowawca p. Beata Miłosz (sala nr 21)
kl. I c – 10.15 – wychowawca p. Joanna Krause (sala nr 21)
kl. I d – 11.15 – wychowawca p. Bożena Bąk (sala nr 4)
kl. I e – 12.15 – wychowawca p. Aleksandra Mielewczyk (sala nr 20)

Prosimy o punktualne przybycie.


Klasy II i III
Uczniowie klas II i III wchodzą do szkoły wejściem od strony ośrodka zdrowia.
Rodzice nie wchodzą do szkoły.
Rozpoczęcie roku w klasach trwać będzie ok. 20 minut.


kl. II a – 8.00 sala nr 3
kl. II b – 8.30 sala nr 6
kl. II c – 9.00 sala nr 6
kl. II d – 9.30 sala nr 3

kl. III a – 10.00 sala nr 24
kl. III b – 10.30 sala nr 24
kl. III c – 11.00 sala nr 5
kl. III d – 11.30 sala nr 20
kl. III e – 12.00 sala nr 5

Prosimy o punktualne przybycie.