Od siedmiu lat jesteśmy organizatorami Gminnego Dnia Profilaktyki, którego celem jest:
-promocja zdrowego odżywiania
-promowanie aktywności ruchowej
-integracja międzyszkolna
-promocja bezpiecznych zachowań
-szerzenie idei Szkoły Promującej Zdrowie.
Uczestnikami są uczniowie sześciu szkół Gminy Wejherowo.
W ramach tego przedsięwzięcia współpracujemy z następującymi instytucjami:
• Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wejherowie
• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie
• Komendą Powiatowa Policji w Wejherowie
• Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gościcinie
Każdego roku organizując tę imprezę przyświeca nam inne hasło wiodące: przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zasady zdrowego odżywiania, aktywność ruchowa.