Informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24.04.2020 roku do dnia 24.05.2020 roku wprowadzamy kształcenie na odległość z uwzględnieniem monitorowania i oceniania postępów edukacyjnych uczniów.