W okresie od 12 do 25 marca przedszkola, szkoły i placówki oświatowe - zarówno publiczne, jak i niepubliczne - nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Jedynie 12 i 13 marca (czwartek i piątek) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.