18 lutego odbył się w RADOSNEJ SZKOLE finał projektu: MIKOŁAJEK SUPER KUMPEL. Projekt dotyczył książki „Mikołajek i inne chłopaki”. Przeznaczony był dla klas czwartych. Do konkursu przystąpiły klasy: 4a, 4b, 4c, i 4d. Głównym celem była promocja czytelnictwa, ale również rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej, integracja uczniów, kształcenie zmysłu rywalizacji i promocja działalności biblioteki szkolnej. Konkurs został przygotowany przez nauczycieli bibliotekarzy Honoratę Wocial i Teresę Papis. Uczniów przygotowywali nauczyciele poloniści: Sylwia Drogosz i Marta Klimek. Etap finałowy przeprowadziła pani Anna Miotk- nauczyciel języka polskiego.
Pierwszy etap polegał na wykonaniu przez poszczególne klasy czwarte komiksu. Uczniowie złożyli wykonane prace w bibliotece szkolnej przed etapem finałowym.
Podczas etapu finałowego uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, odpowiadali na pytania dotyczące autorów książki, musieli skojarzyć bohaterów książki na podstawie opisów, uzupełniali fragmenty książki oraz zaprezentowali wcześniej przygotowana scenkę. Komisja oceniała również aktywność klasy: okrzyki, hasła, plakaty. Poza konkursem uczniowie czytali wybrane fragmenty książki.
Poprawność wykonania zadań oceniała komisja w składzie: Honorata Wocial i Joanna Okroj.
Pierwsze miejsce zajęła klasa – 4d
Drugie miejsce – 4b
Trzecie miejsce – 4a
Czwarte miejsce – 4c
Uczniowie otrzymali nagrody książkowe, dyplomy oraz cukierki.