W listopadzie klasa III c przystąpiła do realizacji II modułu projektu „Każdy z nas jest inny, równy i wyjątkowy”. Tym razem wszystkie działania odbywały się pod hasłem: WYOBRAŹNIA. Celem zajęć było kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci oraz dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi. Na początek uczniowie obejrzeli bajkę pt. „Czarownica na miotle ”. Następnie odbyły się warsztaty rozwijające wyobraźnię. Efektem zajęć było uświadomienie uczniom, że wyobraźnia czyni nas wielkimi. Jakość naszego życia w dużej mierze zależy od umiejętnego snucia marzeń. Wyobraźnię należy traktować poważnie jako drogę do osiągnięcia celu i ukazania sposobu jak planować przyszłość.