Grupa OB wraz z wychowawczynią A. Mielewczyk uczestniczy w projekcie firmy MAC "Mały miś w świecie wielkiej literatury". Polega on na uwrażliwieniu dzieci poprzez literaturę, zachęcaniu ich do czytelnictwa, oraz włączeniu w życie grupy rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego. Dnia 8go października w ramach projektu dzieci gościły Sołtysa Gościcina p.Marka Miotk.

Przeczytał on bajkę "Wilk i siedem koźlątek" a następnie porozmawiał z dziećmi na temat bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi. Uczniowie z wielką uwagą wysłuchali bajki i odpowiadali na pytania.