Uczniowie klasy IIIc uczestniczyli 26 września w zajęciach matematyki w terenie. Każdy przyniósł miarkę, taśmę mierniczą lub „metrówkę” i mógł wykorzystać ten przyrząd w praktyce. Celem głównym lekcji było zdobywanie wiedzy i umiejętności na temat mierzenia długości i szerokości, zamiany jednostek długości, obliczania obwodów prostokątów. Podzieleni na grupy uczniowie mierzyli, liczyli i sprawdzali oraz skrupulatnie sporządzali notatki, które w klasie posłużyły jako dane do zadań. Lekcja taka wzbogaciła wyobraźnię uczniów, pomogła lepiej zrozumieć dane zagadnienia. Dzięki atrakcyjnej formie lekcji uczniowie łatwiej uczyli się posługiwania się jednostkami długości w życiu codziennym i z większym zainteresowaniem rozwiązują zadania, które w innej sytuacji nie sprawiłyby im takiej przyjemności.