W minionym roku przedszkolnym w grupie Biedronek, wychowawczyni – pani Jolanta Kantypowicz, od lutego do końca maja, realizowała innowację pedagogiczną własnego autorstwa pt. „Mądre Bajki – Pomagajki”. Celem tej innowacji było stymulowanie rozwoju społeczno – emocjonalnej sfery dziecka w wieku przedszkolnym przy wykorzystaniu nowatorskiej metody, jaką jest bajkoterapia, poprzez jej oddziaływanie profilaktyczne, wspierające i terapeutyczne.
Bajki terapeutyczne, to takie, które zostały opracowane po to, aby pomóc dzieciom poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Specjalnie skonstruowane opowiadanie można wykorzystać, gdy dziecko czegoś się boi, czymś się martwi; pomaga ono nam w rozwiązywaniu codziennych problemów i sytuacji wychowawczych. Bajkoterapia łagodzi lub niweluje cierpienie i daje poczucie szczęścia, pozwala zapomnieć o otaczającej rzeczywistości, o lęku, stresie czy bólu. Poznając przygody bohaterów małe dzieci uczą się reguł rządzących światem dorosłych, a następnie powielają ich zachowania w zabawie z rówieśnikami. Bajki terapeutyczne wzmacniają wychowanie dziecka również poprzez pokazywanie alternatywnych właściwych wzorów zachowań w różnych sytuacjach.
Dążąc do realizacji zamierzonych celów wychowawczyni korzystała w pracy z dziećmi zarówno z bajek relaksacyjnych, psychoedukacyjnych, jak i psychoterapeutycznych przy wykorzystaniu szerokiej gamy metod, form i środków pracy.
Zajęcia służące wdrażaniu innowacji odbywały się przynajmniej dwa razy w miesiącu i trwały maksymalnie 30 minut. W sumie odbyło się dziesięć zajęć, podczas których dzieci wysłuchały treści wybranych bajek, a następnie uczestniczyły w spontanicznych wypowiedziach, zabawach dydaktycznych i ruchowych, scenkach dramowych, czy krótkich inscenizacjach. Uzupełnieniem tej metody w niwelowaniu negatywnych emocji i lęków dzieci była wyciszająca muzyka (szczególnie przydatna podczas czytania bajek relaksacyjnych) a także masażyki i zabawy relaksacyjne, drama oraz działania plastyczne.
O doborze bajek, a co za tym idzie, tematyce zajęć, wychowawczyni decydowała obserwując zachowania i potrzeby społeczno – emocjonalne dzieci w swojej grupie, aby pobudzać je do zmian zachowania, kompensować niezaspokojone potrzeby lub podnosić ich samoocenę czy poczucie własnej wartości.
Innowacja ta przyniosła dzieciom wiele korzyści. Świadczą o tym wyniki przeprowadzonych ankiet wśród rodziców i dzieci, oraz obserwacje dzieci poczynione przez wychowawczynię. Przedszkolaki z zainteresowaniem i zaangażowaniem słuchały treści bajek i uczestniczyły w zajęciach z nimi związanych, czyli były one dla nich atrakcyjne. Bardzo lubiły chwile z bajką relaksacyjną, która skutecznie wyciszała grupę. Wychowawczyni widzi, że zastosowane metody i formy prowadzenia tych zajęć są skuteczne, gdyż dostrzega pozytywne zmiany w zachowaniu przedszkolaków. Rodzice również widzą zainteresowanie swoich dzieci tą metodą prowadzenia zajęć oraz dostrzegają pozytywne zmiany w ich zachowaniu w kwestii radzenia sobie z emocjami. Uważają, że ta forma zajęć służy wszechstronnemu rozwojowi dziecka i pozytywnie ją oceniają, czemu dali wyraz swoim zaangażowaniem. Do czytania bajek udało się zaprosić panią Angelikę, panią psycholog oraz niektórych rodziców, którzy bardziej uświadamiali sobie problemy swoich pociech.