16.09.2019 r. – Zebrania z Rodzicami klas I – VIII
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VIII godz. 16.00

O godzinie 16.00 - szkolenie dla Rodziców uczniów klas VIII na temat egzaminu ósmoklasisty, po szkoleniu zebrania z Wychowawcami.

Zebranie Klasowych Rad Rodziców o godzinie 18.00.