19 czerwca odbyło się uroczyste ukończenie szkoły przez prawie setkę uczniów klas ósmych. W czasie uroczystości dyrektor szkoły, Arkadiusz Malinowski zwrócił uwagę uczniów, że od teraz muszą odpowiedzialnie i mądrze podejmować decyzje dotyczące swojej przyszłości.

Nie brakowało także wyróżnień i nagród dla najlepszych z najlepszych. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymało dwóch uczniów, którzy osiągnęli najwyższy wynik na Egzaminie Ósmoklasisty – Tomasz Wiśniewski z klasy VIII A oraz Szymon Drogosz z klasy VIII B.

Nagrodę Złotej Tarczy otrzymali uczniowie, którzy w klasie VII i VIII osiągnęli średnią ocen przynajmniej 5.0, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie i osiągali wysokie wyniki w konkursach. Te kryteria spełniło aż siedmioro uczniów – Daria Damps i Igor Treder z klasy VIII A, Zuzanna Cierocka, Szymon Drogosz i Jakub Toruńczak z klasy VIII B, Maciej Dominik z klasy VIII C oraz Zuzanna Witt z klasy VIII E.

Natomiast aż piętnaścioro ósmoklasistów otrzymało tytuł Najlepszego Sportowca. W czasie uroczystości dyrektor oraz wychowawcy wręczyli świadectwa wszystkim uczniom kończącym szkołę. W krótkiej części artystycznej ósmoklasiści podziękowali dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz obsłudze za codzienną pracę, życzliwość i wsparcie każdego dnia.

Na pożegnanie ósmoklasiści otrzymali upominki od młodszych kolegów z klas siódmych. W czasie uroczystości nie brakowało łez wzruszenia, wspomnień oraz radości z sukcesu, jakim jest ukończenie szkoły podstawowej.