19.06.2019 r.:
- oddziały przedszkolne - ustalą wychowawcy
- klasy I - III - godzina 8.00
- klasy IV - VII - godzina 9.00
- klasy VIII - godzina 10.00