23 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Gościcinie odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego dla klas III i VII. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Wójta Gminy Wejherowo, Nadmorskiej Grupy Medialnej i Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs składał się z trzech etapów. Na wszystkich etapach miał formę dyktanda. Uczniowie mieli możliwość wykazania się zarówno znajomością podstawowych zasad ortograficznych jak i praktycznym ich stosowaniem. Podczas finału uczestnicy z klas III i VII napisali dyktando w Szkole Podstawowej w Gościcinie.

Do VI Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego klas III zgłoszono udział 320 uczniów z 24 szkół województwa pomorskiego. Do I Wojewódzkiego Konkursu klas VII przystąpiło 341 uczniów z 25 szkół. Po II etapie, na podstawie nadesłanych protokołów, organizatorzy konkursu zgodnie z regulaminem, wyłonili 25 uczniów z klas III i 26 z klas VII, którzy uzyskali najwyższe wyniki w I i II etapie. W dniu 9 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego odbył się finał VI Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego dla klas III i I Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego dla klas VII. Uczestnicy napisali dyktando przygotowane przez Organizatorów. Oceny prac dokonała komisja w następującym składzie: Jolanta Bartczak, Barbara Bagińska, Bożena Bąk, Adela Klein, Olga Rusakow, Aneta Pobłocka. Zostało wyłonionych ośmiu laureatów i piętnastu finalistów w kategorii klas III oraz dziewięciu laureatów i siedmiu finalistów z klas VII. Fundatorem nagród był po raz kolejny Wójt Gminy Wejherowo, pan Henryk Skwarło.

Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród poprowadziły uczennice klasy VIII e, które przygotowały dla uczestników zabawy ortograficzne. Pan dyrektor, Arkadiusz Malinowski i kierownik referatu oświaty, pan Krzysztof Sapieha, wręczyli wszystkim laureatom i finalistom dyplomy i nagrody oraz podziękowania dla opiekunów.

Organizatorkami konkursu były: p. Jolanta Bartczak, p. Barbara Bagińska, p. Adela Klein, p. Olga Rusakow i p. Aneta Pobłocka.