Uczniowie klasy IIc podczas zajęć z edukacji polonistycznej pracowali metodą projektu. Tematem pracy było wykonanie plakatów do lektury „ Nasza mama czarodziejka”, która później była omawiana na lekcji. Podczas zajęć uczniowie rysowali i opisywali w zeszytach ulubione fragmenty książki, wypowiadali się nt. najciekawszych opowiadań. Potem przyszedł czas na pracę w grupach dwuosobowych. Poszczególne grupy wykonały plakaty różnymi technikami nt. ulubionej przygody głównej bohaterki. Podczas prezentacji opowiadali o tym jak się pracowało, co im sprawiło trudność, a co okazało się łatwe, jaką technikę plastyczną wybrali i dlaczego, jak przebiegała współpraca. Efekt prac uczniów lasy II c można oglądać na holu szkolnym.