Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gościcinie biorą aktywny udział w Ogólnopolskim Projekcie „Solidarność. Podaj dalej”. Jego celem jest kształtowanie u dzieci tolerancji, umiejętności dostrzegania krzywdy drugiego człowieka, niesienia pomocy, umiejętności współpracy z innymi bez istnienia jakichkolwiek dyskryminacji. Na podstawie analizy fotografii, które są zamieszczone na pocztówkach uczą się dostrzegać pragnienia ludzi odnośnie otaczającego ich świata i przewidywać własną pomoc w realizacji tych marzeń. Poprzez udział w warsztatach pisarskich uczą się pisać kartki pocztowe do losowo wybranych osób. Ich treść dotyczy uczuć, które budzą w nich fotografie poruszające ważne tematy dzisiejszego świata, takie jak: ekologia, imigracja, budowanie przyjaznych relacji wśród ludzi z całego świata, uprzedzenia rasowe, poszanowanie obcej kultury, religii, innego wyglądu, ludzi w starszym wieku, chorych, biednych. Swoje krótkie wypowiedzi kończą zapytaniem obcego człowieka o jego opinię na temat ich przemyśleń.
Udział w projekcie „Solidarność . Podaj dalej” jest ciekawym pomysłem na kształtowanie tolerancji i życia w zgodzie z innymi bez niepotrzebnych uprzedzeń.