26.03.2019 r. uczniowie klasy IIId wzięli udział w Gminnym Konkursie ,,Mistrz dobrych manier”, którego organizatorem była SP w Bolszewie. Celem tego konkursu było:

  • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach
  • podnoszenie kultury osobistej uczniów
  • wpojenie korzyści płynących z obcowania z kulturalnym człowiekiem
  • wyrabianie szacunku dla siebie i innych
  • uwrażliwienie na kulturalny sposób bycia
  • Podczas konkursu klasę reprezentowało 3 uczniów: Maja Pallach, Martyna Krzyżostaniak i Adam Hinz. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem wychowawcy Zdzisławy Fryca. Do zadań zespołu należało wykonanie i przedstawienie plakatu, scenki, wykonanie ćwiczeń sprawnościowych, praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu zasad zachowania w różnych sytuacjach, napisanie zaproszenia i udzielanie odpowiedzi na wylosowane pytania.

    Komisja konkursowa przydzielała drużynom odpowiednią liczbę punktów. Pod uwagę brała również umiejętność współpracy w grupie, kulturalne zachowanie podczas konkursu uczestników, sposób odnoszenia się do siebie nawzajem, do drużyny i do nauczycieli, wygląd zewnętrzny i odpowiedni strój. Uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniami i zajęli I miejsce. Dziękujemy organizatorom za miłe przyjęcie i wspaniałe nagrody.