Dnia 29 marca 2019 r. odbył się Recytatorski Konkurs Logopedyczny „Wierszyki łamiące języki”. Organizatorami konkursu byli logopedzi – pani Arleta Formela i pani Natalia Olszewska – Kurpet. Konkurs adresowany był głównie dla uczniów klas II-III. Na prośbę wychowawców z klasy I d i z oddziału przedszkolnego 0 B do konkursu mogły przystąpić również te dzieci.

Celem konkursu było kształtowanie umiejętności poprawnej wymowy i wyrazistej artykulacji oraz rozwijanie uzdolnień recytatorskich. W konkursie udział wzięło udział 36 uczniów. Komisja konkursowa w składzie: p. A.Lademann-Macijewska p. A. Dominik - Reszke, p. J. Krause, p .A. Kasprzyk, p. B. Jetke, p. J.Danilczyk, Z. Gabiga po bardzo burzliwej naradzie wyłoniła zwycięzców.

Werdykt był następujący:
I miejsce zajęli: Zuzanna Ziemann 0 B, Dorian Holk – Łebiński 0 B, Michał Rompca III c, Mateusz Kummer III a, Patryk Paździerski IIIa, Michalina Kałduńska IIc
II miejsca zajęli: Paulina Bock Id, Michalina Siemaszko IId, Julia Bonk IIc, Cezary Smyrak III d,
III miejsce zajęli: Zuzanna Klamrowska Id, Agata Oleszek Id, Zuzanna Kruszyńska-Bianga IId, Weronika Szymaszek IIc, Nicol Mielewczyk IIIc
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci I, II i III miejsca nagrody książkowe i gry edukacyjne.
Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.