16.09.2019 r. – Zebrania z Rodzicami klas I – VIII
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VIII godz. 16.00
o godzinie 16.00 - szkolenie dla Rodziców uczniów klas VIII na temat egzaminu ósmoklasisty, po szkoleniu zebrania z Wychowawcami
18.11.2019 r. – Konsultacje dla Rodziców klas I – VIII
03.02.2020 r. – Zebrania z Rodzicami klas I – VIII
klasy I-III godz. 16.00
klasy IV-VIII godz. 17.00
06.04.2020 r. – Konsultacje dla Rodziców klas I – VIII
08.06.2020 r. - Zebrania z Rodzicami klas I – VIII
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VIII godz. 16.00
Terminy zebrań w oddziałach przedszkolnych zgodnie z potrzebami ustalają Wychowawcy.