WPŁATY NA OBIADY ZA M-C PAŹDZIERNIK MOŻNA DOKONAĆ OD 27-09-2021 DO 29-09-2021 MIESIĘCZNY KOSZT TO 76,00 ZŁ. (19 dni x 4 zł.)
Przypominamy, że osoby które w terminie nie dokonają wpłaty muszą złożyć nową deklarację.


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE OBIADÓW W SZKOLE NA rok szkolny 2021/2022
Prosimy o złożenie deklaracji korzystania z obiadów w szkole oraz dokonania wpłat w nieprzekraczalnym terminie 01-03.09.2021 za m-c wrzesień.
Ponadto przypominamy, że wpłat za obiady należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy podany w deklaracji. Proszę nie dawać dzieciom gotówki. W roku szkolnym 2021/2022 wpłat należy dokonywać w terminach nieprzekraczalnych!: (Przypominamy, że brak wpłaty w terminie jest równoznaczny z wygaśnięciem deklaracji, a co za tym idzie skreśleniem dziecka z listy.)
WRZESIEŃ - 01- 03.09.2021 R.
PAŹDZIERNIK - 27-29.09.2021 R.
LISTOPAD - 27-29.10.2021 R.
GRUDZIEŃ -25-29.11.2021 R.
STYCZEŃ -03-05.01.2022 R.
LUTY - 26-28.01.2022 R.
MARZEC -23-25.02.2022 R.
KWIECIEŃ - 28-30.03.2022 R.
MAJ -27-29.04.2022 R.
CZERWIEC - 26-30.05.2022 R.
WAŻNE:Na koniec roku kalendarzowego, wszelkie nadpłaty będą zwracane na wskazany przez rodziców rachunek bankowy zamieszczony na deklaracji, dlatego też prosimy nie wpłacać pieniędzy na obiady za miesiąc styczeń w grudniu!!!

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja korzystania z obiadów